Cloud

O nás

Img

Seznamte se s našim týmem

Lidé z klubu Živé děti

Víme, že kvalita dětského klubu je postavena na kvalitě lektorů, proto vytváříme přátelské, svobodné a tvůrčí pracovní prostředí i pro lidi našeho týmu. O děti u nás pečují lektoři s pedagogickým vzděláním nebo lidé se zkušenostmi s mimoškolní pedagogikou. Důležité je pro nás i další vzdělávání lektorů a pravidelné supervize a porady. Naši lektoři se řídí Etickým kodexem pedagoga lesní mateřské školy.

avatar
cloud
Laura Hejtmánková

lektor

Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a poté na vysoké škole výtvarnou výchovu. V Brně absolvovala dvouleté studium arteterapie, ve které se nadále vzdělává a vidí své poslání. V současnosti se vzdělává v psychoterapii. Působila jako lektorka dětské výtvarné dílny nebo venkovního přírodovědného kroužku pro malé průzkumníky. V práci s dětmi vidí obrovský smysl a je její radostí. Přírodu a svobodné prostředí považuje za důležitou součást vzdělávání. Bez pravidelných návštěv lesa a hor si svůj život neumí představit.

avatar
cloud
Jiří Krupka

hlavní lektor

Maturoval na technickém lyceu v Praze, nyní si rozšiřuje specializaci pro předškolní vzdělávání na VOŠ Jabok. Založil a vedl 6. oddíl v dětské vodácko-turistické skupině KONDOR ŠÁN. Pracoval v IT a účetnictví, něco mu tam scházelo. K práci s dětmi a přírodě se vrátil na základě prožitku s rodinnými konstalecemi. Rád je v přírodě, žasne nad tím co příroda umí. Rozdělávání ohně, lesní výtvory a pohyb mu dělají radost. Největší radost má ze společné hry a tvoření. Práce s dětmi je mu nekončící vzájemnou inspirací a výměny pohledů na svět kolem nás.

avatar
cloud
Dominika Novotná

lektor

Vystudovala střední odbornou školu sociální, poté 3 roky pedagogiky a 2 roky sociální práce na Filozofické fakultě v Brně. Pracovala rok jako průvodce v podzemí. Další 4 roky pracovala jako lektor primární prevence pro předškolní děti a první stupeň ZŠ. A mezitím byla v Irsku jako au-pair, než si pořídila vlastní děti.
Po 3 roky byla průvodcem v Živých dětech, kam se, po 3leté přestávce s novými zkušenostmi radostně vrátila.
Má 3 starší a 4 mladší sourozence a kupu (ne)vlastních dětí.

avatar
cloud
Klára Trávníčková

lektorka

Po ukončení gymnázia v Brně zamířila na studia do Prahy, kde se na Filozofické fakultě snaží proniknout do tajů historie a východní Evropy a doufá, že by je výhledově mohla předávat dál. Zároveň jí je celoživotně velkou školou skauting, kde se naučila mít ráda přírodu, děti, dobrodružství a hraní si. Skauti jsou zároveň její školou ve vedení dětí, neboť v nich fungovala jako dlouholetá vedoucí a koordinátorka. V Živých dětech vytváří dobrodružný zálesácký program pro starší předškolní děti.

avatar
cloud
Vanda Švihlová

předseda spolku, administrativa a provoz

Aktuálně majitelka Prostoru 8 na pražských Vinohradech. Původem vystudovaná historička-archivářka, dlouho pracovala v rodinné firmě, poté ve vystudovaném oboru. Celých 10 let vedla kavárnu Bi(str)o Zahrada, aby nakonec skončila jako svobodný člověk, kterého baví jeho práce. K tomu hodně cvičí, tančí a zpívá a je ráda na světě. Cítí se jako člověk, který plně žije svůj život. Založila klub v roce 2014 pro svoji dceru a od té doby ji vede a stará se o plynulý provoz.

avatar
cloud
Martin Švihla

strategie a organizace, osobní rozvoj lektorů

Martin Švihla je učitel bojového umění aikidó, lektor kurzů osobního rozvoje i firemního vzdělávání (mužské semináře, kurzy konstruktivního řešení konfliktů…) a soukromý podnikatel. V minulosti byl webovým vývojářem i vysokoškolským pedagogem, absolvoval také tříleté studium japonské masáže shiatsu. Jeho aktuální projekty se dotýkají rozvoje těla, vědomí a komunikace. Více o Martinovi na www.martinsvihla.cz. Stará se o správné směřování a rozvoj klubu.

avatar
cloud
Klára Šimáčková-Laurenčíková

pedagogický garant

Vystudovala speciální pedagogiku na PedF UK, pracovala v Jedličkově ústavu a školách v Praze jako vychovatelka a koordinátorka týmu a v Charitě ČR s obětmi domácího násilí. Působila na MPSV a MŠMT – agendy – sociálně právní ochrany dětí a inkluzivního vzdělávání. Absolvovala výcvik v systemické terapii a výcvik v somatickém koučování. Od založení klubu pomáhá s pedagogickým plánem a se supervizí dětí a lektorů.

Partneři

Asociace lesních mateřských škol

Živé děti jsou certifikovaným členem Asociace LMŠ a splňují standard kvality pro lesní mateřské školky. Od roku 2016 máme certifikát Asociace lesních mateřských škol.

Městská část Praha 2

Děkujeme Městské části za podporu v roce 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021.

Partneři

Asociace lesních mateřských škol Živé děti jsou certifikovaným členem Asociace LMŠ a splňují standard kvality pro lesní mateřské školky. V roce 2016 získali certifikát Asociace lesních mateřských škol.

Městská část Praha 2 Děkujeme Městské části za podporu v roce 2017, 2018 a 2019