Cloud

Program

Img

Bez zbytečného “vychovávání“

Chceme, aby děti

 • byly samy sebou, s respektem k ostatním

 • učily se zážitky a životem a cítily se bezpečně

 • vyrůstaly bez zbytečného porovnávání a hodnocení,

 • mohly rozvíjet svoji tvořivost v různých oblastech a

 • měly radost ze života.


Lektoři jsou jim na této cestě průvodcem, pomocníkem a prostředníkem.

zazitky-square

Zážitky, hry a činorodé tvoření

Program klubu

Vytváříme přátelský, bezpečný a svobodný prostor, kde je každé dítě podporováno v harmonickém rozvoji dle svých individuálních potřeb.

Důraz klademe na pobyt v přírodě a učení se prostřednictvím zážitků, hry a činorodého tvoření. Používáme principy lesní pedagogiky a ekologické výchovy. Rozvojové aktivity dětí probíhají v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro mateřské školy a naši lektoři mají podporu odborné supervize.

Živé děti splňují standarty kvality pro lesní mateřské školky a od roku 2016 mají certifikát Asociace lesních mateřských škol.

Podívejte se také na podrobný vzdělávací program.

Denní rozvrh (8:00-16:30)

 • 8-9 volný příchod dětí s přivítáním, volná hra, tvoření
 • ranní kruh: seznámení se s novým dnem a tématem denní/týdenní náplně (s písničkou a pohybem), svačina
 • dopolední pobyt v parku Grébovka (venku se tvoří, hraje se, bádá, lelkuje, kreslí… a realizuje dané téma dne)
 • nebo (1x týdně ve středu) probíhá pro starší děti „předškolní přípravka“
 • nebo výlet do lesa (3x týdně), viz níže
 • 12:30-14:30 oběd a klidová část
 • odpoledne probíhá aktuální kroužek, svačinka
 • odpolední volná hra v zázemí s odchodem dětí

Kroužky

Kroužky jsou integrální součástí týdenního plánu a všestranného rozvoje, zastoupené jsou tyto aktivity (o lektorech v sekci o nás):

 • spontánní pohyb a tanec
 • dramaterapie a zpívání
 • výtvarné techniky
 • angličtina hrou
 • přirozenou součástí programu je ekologická výchova.

Výlety do lesa a další pravidelné aktivity

Do lesa jezdíme 3x týdně (v úterý, čtvrtek a pátek).

Jezdíme z Vršovického nádraží buď autobusem do Michelského a Kunratického lesa nebo vláčkem směr na Zbraslav, Klínec, Uhříněves a Říčany. Děti si nosí samy batůžek s vybavením a svačinkou, od začátku docházky je tedy třeba jistá fyzická kondice. V lese se putuje, objevuje, leze na stromy, naplňuje denní téma, důležitá je i volná hra a tvoření. V Říčanech máme pronajatý chráněný prostor ve skautské klubovně u rybníku Marvánek. V poledne je obědová svačina, po návratu (dle aktuálního ročního období) je teplý oběd v zázemí. Ten den již nenásleduje kroužek a zbytek dne se zůstává v zázemí.

Důležitou součástní programu jsou i pravidelné exkurze a návštěvy kulturních akcí ve městě (divadlo, knihovna, hvězdárna, ochránci přírody, botanická zahrada, hasiči, chráněné dílny…).

Během roku máme i akce pro rodiče: podzimní piknik k uvítání nového školního roku, vánoční besídku ve školce, lednové schůzky s rodiči předškoláků a červnový piknik na rozloučení se školním rokem a předškoláky.

Další pravidelné schůzky s rodiči jsou: s novými dětmi po prvním měsíci docházky, jinak dle potřeby nebo na konci školního roku (s předáním ročního hodnocení dítěte).